Der er den 3. juli 2017 kommet en ny afgørelse fra Ankestyrelsen omkring borgeres betaling for private ture i botilbud.

Der er tale om en principiel ændring i forhold til Region Midtjyllands nuværende praksis.

Det betyder, at Specialområde Autisme pr. 1. januar 2018 ikke længere opkræver betaling for brændstof, men fortsat tilbyder transport i det omfang botilbud har kapacitet til.

Der er iværksat tilbagebetaling af opkrævede beløb af brændstof for perioden: den 24. juli 2017 til 31. december 2017.