Region Midtjylland har ligesom de øvrige regioner og en lang række af landets kommuner haft en flerårig praksis for at levere ydelser til borgere på de regionale botilbud i form af ledsagelse ved ferie og udfl ugter til borgerne mod betaling. Det gælder ledsagelse, som borgeren valgfrit har ønsket at tilkøbe, og som lå ud over serviceniveauet for ledsagelse indeholdt i borgerens ydelse.

Social- og Indenrigsministeriet har nu afgjort, at regionerne
og kommunerne ikke har lovhjemmel til at opkræve betaling for disse udgifter. Derfor skal regionerne og kommunerne tilbagebetale de uretmæssigt opkrævede beløb. Det gælder også for borgere i Specialområde Autisme.

I Region Midtjylland har vi gennemgået regionens registreringer med henblik på at finde frem til de borgere, der har penge til gode.
Regionen har dog ikke oplysninger om alle relevante udgifter, der er forbundet med den købte ledsagelse, som er afholdt af borgere.

Derfor:
Hvis du har betalt udgifter til personale fra Region Midtjylland i forbindelse med ferieture og udflugter, som du ønsker at få tilbagebetalt, og du ikke er blevet kontaktet herom, så vil vi bede dig om at kontakte os. Du skal dog have dokumentation for udgifterne.

Borgere eller deres pårørende, der mener at have et tilbagebetalingskrav, opfordres til at sende dokumentationsmaterialet til os. 

Du skal sende din henvendelse til det tilbud/den afdeling du har været tilknyttet i Specialområde Autisme, da du afholdt udgiften. Betalinger før den 28. marts 2011 er forældede og kan ikke imødekommes.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af udgifter i forbindelse med socialpædagogisk ledsagelse, så er du velkommen til at kontakte os på mail: hbk@rm.dk eller tlf. 2966 9332.