Siden beskæftigelses- og uddannelseskoordinator Gitte Frank blev uddannet robusthedsinstruktør for to år siden i Specialområde Autisme, har hun implementeret de metoder, hun lærte om robusthed og mentalisering i sit daglige arbejde i Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse (HBU). Til stor gavn for borgerne. 

Fra grå til grønne tankebobler

Gitte Frank har sammen med HBU's borgere med autisme arbejdet med at forstå, hvad forskellen er på at være i alarm-tilstand (grå tankebobler) og til at være i brugbare tanker-tilstand (grønne tankebobler). Borgerne har lært at bruge forskellige redskaber, der har givet dem mulighed for at få et andet perspektiv og se, hvad de selv kan gøre for at flytte sig fra grå til grøn.

Borgerne er blevet så dygtige til at arbejde med mentaliseringsværktøjerne, at de også kan spotte, hvis en kollega i beskæftigelsestilbuddet er på vej i alarmtilstand. 

- Borgerne har i den grad taget robusthedsprogrammet til sig. De har opnået en voksende forståelse for, hvad det skyldes, når kollegaer, venner eller andre handler, som de gør. Én borger har flyttet sig fra ikke længere at blive vred og ked af det, når et venskab ikke altid er, som vedkommende ønsker det. Én anden borger har fået nogle redskaber, der gør, at vedkommende ikke bliver bekymret og føler, at der skal være styr på alt i køkkenet. En tredje borger har arbejdet med ikke at lade sit hoved fylde af grå tankebobler om det tog, vedkommende skal med måske er forsinket, fortæller Gitte Frank. 


Metoder tilpasset til målgruppen

I HBU bruger Gitte Frank redskaberne fra Robusthedsprogrammet til kognitivt at sænke den enkelte borgers stressniveau og derved forbedre hans eller hendes livskvalitet.

Programmet er oprindeligt udviklet til normaltbegavede, men Gitte Frank har tilpasset det, så mennesker med autisme og udviklingshæmning også har gavn af metoderne. 

- Alt i alt betyder arbejdet med robusthed og mentalisering, at borgerne trives i højere grad og i mindre grad oplever at være i alarm-tilstand, hvor det ikke er rart for dem at være. Det er meget positivt, mener Gitte Frank fra Specialområde Autismes beskæftigelses- og uddannelsestilbud i Hinnerup, HBU.


Mere om HBU

Læs mere om HBU 

Læs mere om, hvordan HBU arbejder med at støtte borgere med autisme i at komme i arbejde