Grafisk illustration af Banebyen i Viborg

Når Specialområde Autismes botilbud i Viborg til foråret flytter ind i den nybyggede Viborg Baneby, så er der tale om et meget bevidst valg.

Områdechef for Specialområde Autisme, Lars Aarup Jensen, fortæller:

- Vi havde behov for at finde mere tidssvarende rammer til vores tilbud i Viborg, og når valget faldt på Viborg Baneby, så er det fordi vi her får rammer, som understøtter vores mål: At give mennesker med autisme mulighed for – på deres egne vilkår – at tage aktivt del i det lokalsamfund, som de er en del af. Vi har samtidig et godt samarbejde med Viborg Kommune om beskæftigelses- og uddannelsestilbud. Samlet set betyder det, at vi kan tilbyde vores borgere nogle virkelig gode rammer i Banebyen i Viborg.

Stor efterspørgsel på pladser

Det er Specialområdets botilbud på Hans Tausens Vej og Gammel Ålborgvej som flytter til de nybyggede boliger midt i Viborg. I Banebyen i Viborg er grunden til flytningen ikke kun et behov for mere tidsvarende lokaler, men også et behov for at udvide, da der er stor efterspørgsel på pladser.

27 pladser fordelt på to huse

Der er i alt 27 pladser i det nye byggeri fordelt på to huse. I det første hus, der har 20 lejligheder, er der fællesfaciliteter som f.eks. træningskøkken, et fællesområde og træningsfaciliteter i stueetagen. På hver af de fire etager er der et fællesrum. Det er planen, at flytningen kommer til at ske i løbet af foråret.

Understøttende arkitektur

Det andet hus, som kommer til at indeholde syv lejligheder, skal benyttes til borgere, som er på vej til at kunne bo for sig selv, og huset har derfor ikke så mange fælles faciliteter som i det første hus. Det er planen, at indflytningen her skal ske i august måned.

I begge byggerier i Banebyen, men specielt i huset som rummer de mange fællesfaciliteter, er der fokus på at arbejde med understøttende arkitektur – f.eks. i materialevalg og indretning.


Viborg Baneby – fra industriområde til moderne hjem og arbejdspladser

• Bydelen ligger tæt på Viborgs centrum, har direkte adgang til de grønne områder ved Søndersø og har hurtig adgang til byens trafikale knudepunkter

• Området har tidligere været industriområde, men bliver nu via investeringer i omegnen af 5 mia. kr. forvandlet til en bydel, som bliver til moderne hjem og arbejdspladser for op til 3.500 beboere.

 

Få mere at vide om Viborg Baneby (projektets hjemmeside)
Viborg Baneby på Facebook