Den 2. april er det Verdens Autismedag og i år markerer FN dagen med at sætte fokus på ligstilling og særligt på autistiske piger og kvinders leveforhold og udfordringer.

I Specialområde Autisme har vi et højt specialiseret tilbud, Dannebrogsgade i Viborg, netop skræddersyet til unge kvinder med autisme og yderligere udfordringer som spiseforstyrrelser, angst og selvskade. 

Læs mere om vores tilbud Dannebrogsgade

Læs FN's generalsekretærs særlige hilsen på Verdens Autismedagen 2018

Herunder kan du se en video
, som handler om, hvordan vi udover de særligt tilrettelagte, pædagogiske rammer også tænker i, hvordan de fysiske rammer kan understøtte de unge kvinder i deres trivsel og udvikling.

Tilbud Dannebrogsgade

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.