Specialområde Autisme er en del af det videnskabende netværk om aldring og autisme. Og nu er den afsluttende rapport på gaden med spændende og tankevækkende konklusioner og anbefalinger.

Download folder med den afsluttende rapport om det videnskabende netværk om aldring og autisme (pdf)

Baggrund om projektet og netværket

Den første generation af mennesker, som fik autismediagnosen i 1980’erne, bliver ældre. For disse mennesker sker der aldersrelaterede forandringer.
Forandringer, der er udfordrende for både borgere og for de medarbejdere, som støtter dem i dagligdagen på autismetilbud. Behovet for at vide mere om netop denne målgruppes aldring har derfor ført til, at fem autismetilbud i Danmark har skabt det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU).

Netværkets formål er at belyse, hvordan mennesker med autisme i alderen 50+ oplever de livsændringer, som følger med aldring. Vi har i netværket afsøgt ny og praksisnær viden om, hvordan vi som professionelle bedst kan støtte mennesker med autisme til at ældes med den bedst mulige livskvalitet.

Netværket har arbejdet med tre temaer, der har dannet fokus for projektet:

  • Ændrede hverdage
  • Ændret helbred
  • Ændrede relationer

Fakta om GAU-netværk

GAU-netværket består af fem autismetilbud i Danmark, som har skabt det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU):

  • Specialområde Autisme, afdeling Seniorhuset i Hinnerup, Region Midtjylland (botilbud)
  • Børne- og Autismecenter i Ringe, Region Syddanmark (bo- og aktivitetstilbud)
  • Højtoft i Bagsværd, drives af Fonden Højtoft (botilbud)
  • Fonden SOVI i Gladsaxe (beskæftigelsestilbud, socialøkonomisk virksomhed)
  • Spurvetoften i Brejning, Vejle Kommune (botilbud)

Hvem er GAU, og hvad går projektet ud på?

Netværket har i et treårigt projekt fra 2014-2017 indsamlet ny, praksisnær viden om autisme og aldring. Autismefaglig konsulent Jannik Beyer er tilknyttet netværket, og Socialstyrelsen følger netværkets arbejde.

Projektet er finansieret af VELUX FONDEN og bestyres af DEFACTUM i Region Midtjylland.

Læs mere om GAU-netværket og se alle publikationer
Vær opmærksom på, at publikationerne er placeret under de tre temaer.