Autismetilbuddet Bækketoften i Hedensted er blevet meldt til politiet af Socialtilsyn Midt. Det er sket efter et tilsynsbesøg 22. august 2017, hvor tilsynet konstaterede, at en beboer ikke har haft mulighed for at forlade sin bolig via en dør, der leder ud fra en lukket gårdhave, og er den dør, som hun benytter.

 

Beboeren er en 25-årig kvinde med udviklingshæmning og svær autisme. Hun har et stort behov for skærmning og tåler kun i meget begrænset omfang påvirkninger udefra og har i sjælden grad behov for helt faste strukturer. Kvinden bor derfor i en specialbygget bolig.

 

Boligen har i alt tre døre. Efter aftale med Socialtilsyn Midt er der lås på to af disse døre for at skærme beboeren. Den tredje dør er en gårdhavedør, og det er denne dør, der skulle have været åben.

 

Efter en ombygning af Bækketoften var der endnu ikke blevet monteret et håndtag i døren. Beboeren har mindst tre gange i timen haft besøg af personale og har døgnet rundt kunne tilkalde hjælp til at forlade boligen. Hun har været på ture og deltaget i aktiviteter.

 

- Jeg beklager meget, at det er sket og at der ikke blev fundet en anden løsning, indtil håndtaget var monteret. Det er en fejl, at det ikke skete, siger Erik Corfitz Petersen, der er chef for Specialområde Autisme, som Bækketoften hører under.

 

Det manglende håndtag blev monteret dagen efter tilsynsbesøget. Efterfølgende er det blevet indskærpet overfor alle chefer i regionens socialområde, at lignende forhold ikke må finde sted. To ledere på Bækketoften er blevet fritaget for tjeneste og er indkaldt til en tjenstlig samtale. Sagen vil i øvrigt blive drøftet på det førstkommende møde for afdelingsledere i Specialområde Autisme. 

Flere oplysninger

Områdechef Erik Corfitz Petersen: 4071 7115.

Billeder fra Bækketoften:


Beboerens lejlighed til venstre

Bækketoften set udefra

Dør fra gårdhave med håndtag monteret.
Det er denne dør, der gav anledning til politianmeldelsen.