I 2017 fik borgerne på Bækketoften helt nye                          udendørsfaciliteter.

I Specialområde Autisme og i særdeleshed på specialområdets botilbud Bækketoften i Hedensted har man svært ved at få armene ned i disse dage. For ikke nok med, at Bækketoftens borgere med autisme og svær psykisk udviklingshæmning til august flytter ind i nye, specialdesignede, autismevenlige boliger.
Nu kommer der også til at ske noget banebrydende uden for boligernes vinduer, idet Den A.P. Møllerske Støttefond netop har bevilget et millionbeløb, der gør det muligt at etablere udendørs aktivitetsarealer til glæde for botilbuddets 22 borgere.

- Vi er utroligt glade for og stolte over, at Den A.P. Møllerske Støttefond har valgt at støtte etableringen af nye udearealer på Bækketoften, så borgerne får et helt nyt inspirerende udeareal, der er målrettet netop denne målgruppes niveau og præmisser, fortæller områdeleder for Specialområde Autisme, Lars Aarup Jensen, og fortsætter:

- For størstedelen af borgerne på Bækketoften er botilbuddet en stor del af deres liv. Derfor skal de rammer, vi tilbyder ude og inde også være skræddersyede til netop dem. Det kommer til at ske, når vi i foråret 2017 indvier både de nye udearealer og boliger. 

Innovative løsninger
Udearealerne kommer til at bestå af specialdesignede elementer og meningsfulde aktiviteter, som skal understøtte den fysiske udfoldelse blandt borgerne.
De udendørs aktivitetsarealer kommer blandt andet til at bestå af særlige aktivitetslommer, rytmisk sti, boldbane, frugtlund, bevægelsesstriber og aktivitetsbaner til cykling og mooncar.

Udendørsarealerne bliver genkendelige og trygge, sådan som borgerne har behov for. Men udendørsfaciliteterne vil samtidig rumme stor mulighed for variation og forandring i form af motoriske og intellektuelle udfordringer.

Øget selvstændighed og livskvalitet
Specialområde Autisme forventer, at udendørsarealernes arkitektur vil gøre det muligt for borgerne at udføre flere udendørsaktiviteter uden at være afhængig af medarbejderstøtte. Dette kan give borgerne et frirum fra botilbuddets medarbejdere og øge deres selvstændige livsførelse.

- Milliondonationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond til udearealerne giver os mulighed for at opfylde formålet om, at borgerne får et aktivt og meningsfuldt liv, forbedrer deres mobilitet, helbred og selvstændighed, og på den måde samlet set forøger deres livskvalitet, siger områdeleder Lars Aarup Jensen.

Kontakt
Områdeleder Lars Aarup Jensen: 2942 0545
Afdelingsleder på Bækketoften Pia Kjeldal: 7847 6230