I september afholdt vores tilbud i Banebyen i Viborg deres helt egen version af De Olympiske Lege. Læs her en fortælling om selve arrangementet og medarbejdernes overvejelser. Men først nogle citater fra borgerne der deltog: 

  • "Det var rigtigt sjovt"
  • "Jeg vil gerne deltage igen"
  • "Måske man også kan lave en dag med brætspil?"
  • "Det er godt med præmier, men ville deltage selv hvis der ikke var"
  • "Noget af det sjoveste vi har haft"

 

I Banebyen er vi meget bevidst om, at det er en udfordring for mange af vores borger, at danne sig nye bekendtskaber, eller opretholde et nuværende netværk, dog oftest med undtagelse af egen familie. Der er flere parametre som spiller ind, men mange af de udfordringer vi ofte hører gentaget fra vores borgere omkring det sociale liv er: Utryghed, manglende forudsigelighed, forventningsafstemning, interesseområder og ensomhed.

Hvad betyder det at være "social"? 

Det kan være svært for den enkelte borger, at konkretisere, hvornår de oplever, at deres udfordringerne begynder, når de skal forholder sig til det "sociale liv". For nogle, kan det at beskrive, hvad ordet "social" betyder allerede være en hæmsko. Om ens sociale liv skal forgå via fysisk kontakt eller virtuelt, kan være meget individuelt. Det, som mange af dem søger, når de nævner et socialt liv er, at være mindre ensomme i deres hverdag.

Udgangspunkt i kendte aktiviteter

I Banebyen opfordrer vi borgerne til et tæt samarbejde for at gøre brug af husets rammer til udvikling af fællesskaber, og at de ser dette som en mulighed for at øve sig i det sociale felt ud fra det udgangspunkt de hver især har. Banebyens olympiske lege tager udgangspunkt i aktiviteter som flere borger har kendskab til på forhånd. Det er aktiviteter som giver anledning til at spille sammen som hold eller 2-2, at kommunikere verbalt/nonverbalt, og som giver plads til grin og underholdning.

Vi har afholdt "træningsdage" hen over sommeren med de enkelte aktiviteter, og har reklameret for arrangementet på plakater med billeder af de enkelte aktiviteter. Derudover er der også plakater med konkrete informationer om ugens træningsaktivitet, tidsrum, hvilket personale der deltager, hvor det afholdes, og at det afsluttes med frugt. Personalet i Banebyen har "hypet" uge til uge for den pågældende træningsaktivitet.

Brunch, forfriskninger og sponsorerede præmier

D. 4 september afholdte Banebyen så De Olympiske Lege. Dagen starter ud med brunch, hvor borgerne blev mindet om dagens aktiviteter. Personalet har på forhånd gjort alle aktiviteterne klar, printet pointskemaer ud til den enkelte borger og sørget for forfriskninger under arrangementet. Banebyen har sørget for præmier til alle borger der deltager. Disse er sponsoreret af den nærliggende MENY og NORMAL butik.

De Olympiske Lege i Banebyen indeholdte følgende aktiviteter:

• Stigegolf
• Stangtennis
• Æggeløb
• Dart
• Bordtennis
• Kongespil
• Ringspil
• Bordcurling
• Petanque

De Olympiske Lege blev afviklet henover 2,5 time. De borgere, som deltog i dagens arrangement, var til stede fra start til slut.

De Olympiske Lege var en rammesat aktivitet, der ikke krævede tilmelding, og som man kunne gå til og fra som lysten og energi niveauet var til. Der var spilleregler, pointsystemer og personale til at guide under aktiviteterne. Dagen skulle give mulighed for, at borgerne fik sat ansigt på nogle af deres naboer, og at det foregik i en kontekst med fokus på lyst og/eller interesse.

De Olympiske Lege i Banebyen var en skøn dag for både personale og de borger som deltog.

Personalet er blevet erfaringer rigere på mange områder ved at afholde De Olympiske Lege:

  • Vores overvejelser omkring det konkrete formål med aktiviteten
  • Planlægning, strukturering og forventningsafstemning
  • At turde skabe en anderledes kontekst for borgerne
  • Bruge vores tidligere erfaringer med aktiviteter i huset (does and dont´s)