Mange autistiske unge og voksne føler sig anderledes eller forkerte i mødet med deres omgivelser og oplever personlige nederlag. Det betyder, at mange trækker sig fra de sociale arenaer og kæmper med at finde håb og handlekraft i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Derfor har vi i Specialområde Autisme udviklet et forløb, Boostcamp, der går nye veje for at støtte autistiske unge og voksne.

Med en donation på 2 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond er det nu muligt for os i samarbejde med Aarhus Kommune og Herning Kommune at videreudvikle og udbrede tilbuddet Boostcamp, der går nye veje ift. at støtte autistiske unge og voksne.

 

En styrkebaseret indsats

Boostcamp er en camp for normalt- og velbegavede autistiske unge voksne med et vist støttebehov. Det er en styrkebaseret indsats baseret på fællesskab, interesser og rollemodeller/peers. Dette er der ikke tradition for på voksenautismeområdet. Her har det typiske udgangspunkt været individuelle tilbud som eksempelvis botilbud, bostøtte eller kontaktpersoner og et fokus på at skabe motivation hos den enkelte.

Boostcamp starter et andet sted: Afsættet er, at alle er motiverede, at alle har behov for at indgå i meningsfulde relationer, og at oplevelsen af at lykkes med noget sammen med andre kan være en positiv løftestang for øget handlekraft i andre dele af tilværelsen.

Boostcamp er tidligere pilotafprøvet, og en deltager herfra fortæller:

“Jeg har gemt mappen, fordi jeg syntes bare den var et minde om noget, der lykkedes, fordi der er to ting, der har lykkedes de sidste fire år, det ene det er værnepligten, og så er det Boostcampen. Resten, det har været fejl på fejl på fejl, så jeg gemmer det her for at sige: ‘Yes, det virkede, gør sådan noget her igen.’”

Pilotafprøvningen er evalueret i samarbejde med DEFACTUM. Læs evalueringen her

 

Fem camps for autistiske unge fra Aarhus Kommune og Herning Kommune

Med donationen fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan vi videreudvikle og udbrede konceptet og i løbet af de kommende år afholde fem camps for autistiske unge voksne. Pladserne på disse camps er i første omgang målrettet unge voksne, der er bosat i Aarhus Kommune eller Herning Kommune. Er der overskydende pladser, vil de blive tilbudt til andre kommuner.

- Med Boostcamp kan vi skabe en anden form for læring og udvikling for målgruppen, end vi kan i dag i de eksisterende tilbud. Vi synes også det er vigtigt hele tiden at forholde os til vores tilbudsvifte og se på om noget andet eller nyt kan bidrage til at understøtte udvikling, trivsel og livskvalitet for målgruppen, siger Charlotte Hald Madsen, centerleder for autismeområdet i Herning Kommune.

Også Aarhus Kommune vurderer, at rammerne og indholdet på Boostcamp vil kunne skabe et spændende og inspirerende læringsmiljø. Grete Østergaard, der er driftschef for Unge, Job og Uddannelse, Aarhus Kommune, udtaler: ”Boostcamp støtter borgerne i at udvikle deres mestringsstrategier, så de bedre kan håndtere hverdagen".

 

Inspiration til andre fællesskabsorienterede indsatser

- Der er stort samfundsmæssigt potentiale i at afprøve og undersøge effekten af indsatser, som er interessebaserede, fællesskabsorienterede og systematisk integrerer autistiske rollemodeller/peers. Forhåbningen er, at positive erfaringer med dette kan inspirere til andre styrkebaserede indsatser, siger Freja Sirdorf, faglig udviklingschef i Specialområde Autisme

Boostcamp vil derfor blive fulgt og evalueret af en ekstern evaluator, og der bliver etableret en følgegruppe med repræsentanter fra Autismeungdom, Landsforeningen Autisme og Socialstyrelsen.

 

FAKTABOKS

Boostcamp er:

  • Et højskolelignende, intensivt forløb på 9-12 døgn i autismevenlige rammer
  • Undervisning der sætter fokus på viden om autisme, den enkeltes styrker og inspiration til at skabe de rette rammer
  • Autistiske undervisere, der fungerer som rollemodeller og inspiratorer
  • Interessebaserede linjefag, f.eks. rollespil og animation
  • Fællesskab, netværksdannelse og erfaringsudveksling blandt deltagerne

 

FAKTA OM PROJEKTET

Projektleder

Udviklingskonsulent Krista Kajberg. Krikaj@rm.dk / 2921 8965.

 

Projektperiode

2023-2027

 

Finansiering

Den A.P. Møllerske Støttefond

 

Samarbejdspartnere
Aarhus Kommune og Herning Kommune