Gode resultater med LA2 bliver nu til kurser

Bedre trivsel for borgerne, færre konflikter, forebyggelse af vold, trusler og magtanvendelser. Effekterne af at bruge metoden LA2 er klare – også i Specialområde Autisme. Omtrent 100 medarbejdere i SAU er derfor nu uddannet i metoden og fra efteråret 2021 udbyder vi LA2 kurser i hele landet.

Nogle af de glade eksaminander sammen med Trine Uhrskov efter veloverstået gerning. 

Underviser og psykolog Trine Uhrskov, der er medudvikler af LA2, har udstedt eksamensbevis efter eksamensbevis til medarbejdere fra Specialområde Autisme i dette forår. Metodens overbevisende resultater har nemlig ført til en stor satsning som betyder, at LA2 bliver udrullet i hele SAU.

En lang række medarbejdere er nu certificeret i metoden, og vi kan derfor tilbyde LA2 undervisning med særligt fokus på autisme både internt og eksternt.

Intet om borgeren – uden borgeren

LA2 er en udbygning af grundmetoden LA (LA: Low Arousal red.), som indeholder samtale- og refleksionsredskaber, der sætter fokus på at forstå borgerens indefra-perspektiv. Helt konkret indeholder manualen en række visuelle skabeloner og planer, som gør metoden særdeles anvendelig i samarbejdet med vores målgruppe. Faglig udviklingschef, Freja Sirdorf, fortæller her om baggrunden for satsningen på LA2

”Vi har i mange år haft et stærk fokus på indefra-perspektiver og på at tilrettelægge indsatser i tæt samarbejde med borgerne. Det er altid det rigtige, men ikke altid det letteste. Med LA2 får vi præcis den metode, som vi længe har savnet, nemlig en metode der tilbyder os og borgerne visuelle redskaber til at understøtte denne helt afgørende del af vores arbejde.

Når det er sagt, vil det aldrig blive skemaer eller redskaber, der er det mest værdifulde, men derimod det nysgerrige og involverende mindset som LA2 bidrager til at udvikle og fastholde hos os som professionelle”


Konkrete værktøjer med fokus på det enkelte menneske

En af de medarbejdere, der tidligt i processen har været aktiv i udrulningen af LA2 i Specialområde Autisme er pædagog og fagkoordinator Karina Jørgensen:

”LA2 tilfører en metode og en tilgang, hvor vi som fagprofessionelle systematisk inddrager borgerne. Vi skal ikke sidde inde på kontoret og lave delmål på et andet menneskes vegne. I LA2 er der et mantra, som hedder "Intet om borgeren – uden borgeren" og det må være målet”, fortæller hun.

Og specielt metodens kombination af helt konkrete, beskrivende værktøjer og fokus på det enkelte menneske, er hun begejstret for:   

”LA2 er et rammemateriale, så det skal tilpasses det enkelte individ, men samtidig gør planerne det nemt og overskueligt - særligt når man er ny - fordi det hele er samlet ét sted.”

OM LA2

  • LA2 er udviklet af firmaet Sopra for Socialstyrelsen i et satspuljeprojekt omkring forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

  • LA2 søger at fremme trivsel blandt borgere og intensiverer og strukturer forebyggelsen af vold og trusler gennem bl.a. fremme af borgerinddragelse og fælles faglighed. LA2 er udarbejdet til brug inden for det sociale område og tager udgangspunkt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden

LA2 kan også anvendes til generel fremme af hverdags-trivsel gennem fokus på borgerens indefra perspektiv på ressourcer, netværk og trivsel- og mestringsstrategier samt fagprofessionel vidensdeling af fællesfaglighed.