Smuk natur og princippet "sammen hver for sig" bliver rammen, når Specialområde Autisme i 2022 kan åbne et nyt botilbud i Hinge ved Silkeborg.

Interiør Hinge

 

Botilbuddet kommer til at bestå af 16 selvstændige boliger fordelt i to klynger. Boligerne er udviklet særligt til målgruppen og giver mulighed for både at skærme og indbyde til fællesskab ud fra den enkeltes forudsætninger og ønsker. Der er tale om de såkaldte AT Home boliger (A for apart og T for together), som Specialområde Autismes har gode erfaringer med.

Tilbuddet bliver et helhedstilbud med fokus på at skabe højere trivsel for den enkelte ved hjælp af specialiserede indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes egne perspektiver, ønsker og drømme.

Døgntilbud med høj specialisering 

Botilbuddet i Hinge erstatter Specialområde Autismes tidligere botilbud i Skals og det nuværende tilbud i Thorning. Botilbuddet er tiltænkt en målgruppe med øget kompleksitet, hvor høj specialisering er en forudsætning for at kunne levere de indsatser, borgerne har behov for, og hvor der samtidig er behov for, at man samarbejder og koordinerer med andre myndigheder, som fx retspsykiatri og misbrugsbehandling for at forebygge (gen-)indlæggelse.

 

Hinge bolig ekstreriør

- Jeg er glad for, at vi snart kan tilbyde rammer, der er skræddersyet til mennesker med autisme, og som er udfordret af andre komplekse problemer. De skal, som alle andre, have mulighed for at udvikle sig og være sammen med andre i det omfang, de ønsker det. Det vil botilbuddet i Hinge gøre muligt, siger Jacob Klærke, formand for psykiatri- og socialudvalget i Region Midtjylland.

De kommende beboere vil blive inddraget i planlægningsfasen, og får blandt andet indflydelse på valg af farver, grad af afskærmning på den overdækkede terrasse og, hvor det er muligt, valg af bolig.

Hinge i fugleperspektiv

 


Fakta om Botilbuddet Hinge

  • Boligerne er selvstændige huse på 49 m2 og består af stue, soveværelse, køkken, badeværelse og entré.

  • Målet med boligerne er at forbedre livskvaliteten for målgruppen, blandt andet ved at tage udgangspunkt i deres specifikke udfordringer - ved f.eks. materialevalg, dagslysbehandling og placering/skærmning

  • Der bliver en "privat" sti fra hver bolig til de tilhørende fælles borger- og personalefaciliteter

  • Grunden er på næsten 8 hektar og beliggende ca. 7 km fra Kjellerup, ca. 16 km fra Silkeborg og 28 km fra Viborg

  • Regional Udviklings pulje til bæredygtighedsprojekter har bevilget 100.000 kr. til byggeriet, og det forventes, at det vil kunne opnå en bæredygtigheds certificering

  • Boligerne er udviklet og tegnet af Wienberg Architects / Njordrum Care
  •  

Illustration: Wienberg Architects / Njordrum Care