På vores botilbud i Horsens, Kildegade, har man siden 2016 benyttet sig af Specialområde Autismes såkaldte Fasemodel. Fasemodellen er udviklet til at hjælpe unge autistiske voksne i overgangen til voksenlivet.

Udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme 

Fasemodellen er udviklet i samarbejde med Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme. Metodecentret har i fem år fulgt Fasemodellen og har nu udgivet en rapport, der evaluerer indsatsen.

Rapporten fremhæver bl.a. medarbejdernes evne til at skræddersy indsatserne og betydningen af at etablere gode trygge relationer med borgerne. Det bliver helt gennemgående fremhævet, at de specialiserede autismekompetencer er afgørende ift. borgernes udvikling. 

Se rapporten her:
https://metodecentret.dk/evaluering-af-fasemodellen/