Områdechef

_DSC9675_red.jpg

Lars Aarup Jensen

"" 2942 0545

"" E-mail

Områdeleder for Personaleledelse & Drift

Vivian Elkjær Mikkelsen

 2464 3302

 E-mail

  • Funktionsleder for Personaleledelse & Drift
  • Afdelingsleder Botilbud Hobrovej, Bostøttetilbud Provstegade og Autismeflex (Randers)

Områdeleder for Styring & Kvalitet

Trine Funder

"" 2028 2152

"" E-mail

  • Funktionsleder for Styring & Kvalitet
  • Afdelingsleder Sekretariatet
  • Afdelingsleder konsulentenheden Autismefokus

Faglig leder

Freja Hamalainen Sirdorf

2361 7391

 E-Mail