Bostøtten Søren Møllers Gade og Autismeflex, Randers

Afdelingsleder
Lone Aunsbjerg Jensen
E-mail
2033 3880

Afdelingsadresse:
Bostøtten Søren Møllers Gade
Søren Møllers Gade 45
8900 Randers

"" 2911 8284

Afdelingsadresse:
Autismeflex
Søren Møllers Gade 45
8900 Randers C
Tlf.: 4013 8539