Har du brug for at læse mere om autismespektrumforstyrrelser, er der herunder to indgange til den nyeste viden, som Specialområde Autismes faglighed læner sig op ad.

Besøg vores website Autismeplatform.dk

Her finder du masser af viden om autisme og en række videoer med mennesker med autisme, som fortæller om udfordringer og muligheder i det at leve med autisme. 

Region Midtjyllands autismepjece

Behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland har i samarbejde med Specialområde Autisme udgivet en informationspjece om autisme hos voksne. Pjecen giver et kort rids omkring diagnosen, indsatser og livskvalitet. Indholdet i pjecen, som er opdateret i 2020, finder du her: 

Læs Region Midtjyllands autismepjece

Links til mere viden

Socialstyrelsen om voksne med autisme

Socialstyrelsen om piger/kvinder med autisme

Socialstyrelsens Hjælpemiddelbase til voksne med autisme 

Landsforeningen Autismes hjemmeside

Landsforeningens rådgivning

Sundhedsportalen Sundhed.dk om autisme

 

Vidensnotat fra Socialstyrelsen

Mennesker med autisme er en gruppe med forskellige behov, og de har ofte komplekse problemer.

Socialstyrelsens vidensnotat Mennesker med autisme. Sociale indsatser, der virker giver en kort oversigt over den aktuelle viden om sociale indsatser til mennesker med autisme, der kan fremme borgerens mulighed for at klare sig selv, lette dagligdagen og forbedre livskvaliteten.

Læs Socialstyrelsens 2014 vidensnotat.