I Specialområde Autisme er samarbejdet med pårørende højt prioriteret. Først og fremmest fordi pårørende er det primære netværk for de borgere, der er tilknyttet specialområdet, og derfor er en vigtig samarbejdspartner for os.

Samarbejdet sker altid i overensstemmelse med borgerens ønsker og i det omfang, det er ønsket for den enkelte pårørende. 

De pårørendes oplevelser og erfaringer med specialområdets tilbud er vigtige brikker i arbejdet med at løse vores kerneopgave, som handler om at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Fra fælles pårørenderåd til lokale råd

I en periode har der været etableret et fælles pårørenderåd for hele Specialområde Autisme. Imidlertid har medlemmer af rådet ønsket at kunne fokusere energi og kræfter lokalt, hvor deres pårørende har deres dagligdag. Det fælles pårørenderåd har derfor besluttet at ophøre.

Specialområde Autisme hilser det velkomment, hvis pårørende ønsker at etablere lokale pårørenderåd for at understøtte det liv, der leves omkring en given afdeling.

Afdelingslederne kan understøtte eventuelle lokale pårørenderåd i form af adgang til lokaler, forplejning og lignende. Aktiviteter og arrangementer aftales med afdelingsledelsen.

Kontakt en afdelingsleder

Referater fra tidligere pårørenderåd

Herunder kan du læse referater fra det ophørte, fælles pårørenderåd.

Referater

Revideret 15-06-2022