I Specialområde Autisme har vi udarbejdet en model, der hjælper os med at sikre et systematisk fokus på pårørendeinddragelse undervejs i en borgers forløb. 

Se model for pårørendeinddragelse

Fokusområderne er, at vi som medarbejdere:

  • Sætter tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog til borger og pårørende
  • Målretter og tilrettelægger en individuel indsats overfor den pårørende
  • Koordinerer og samarbejder tværfagligt og på tværs af sektorer
  • Har fokus på kompetenceudvikling rettet mod pårørendeinddragelse

Modellen understøtter dialogen og samarbejdet med de pårørende. På den måde kan inddragelsen af deres erfaringer og ressourcer styrke den samlede indsats for den enkelte borger. 

Modellens fokusområder er implementeret i hele Specialområde Autisme.

Revideret 15-06-2022