Specialområde Autisme afholder igen pårørendekursus.

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Kurset er et sammenhængende forløb og består af fire kursusaftener:

1. kursusaften, onsdag den 24.04.2019
- Grundlæggende autismeforståelse - en aften med oplæg og erfaringsudveksling i relation til det at være pårørende til en autistisk borger

2. kursusaften, mandag den 06.05.2019
Rammerne omkring samarbejdet; Servicelovens paragraffer, samt med og selvbestemmelse

3. kursusaften mandag, den 20.05.2019
- Pårørende perspektiv – en aften med flere forskellige korte oplæg/temaer som efterfølgende drøftes i grupper

4. kursusaften, onsdag den 05.06.2019 
Det autistiske perspektiv – Jacobs historie

Det er gratis for pårørende til borgere, der bor på ét af Specialområde Autismes tilbud, at deltage i kurset.

Sted: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup

Tidspunkt: kl. 17.30-21.00

Tilmelding:
Tilmelding foregår senest mandag den 29. marts 2019 til sekretær Lisbeth Bune-Andersen på mail: libune@rm.dk. I bedes venligst skrive, hvem I er pårørende til samt hvilken afdeling, I er tilknyttet.

Se program for kurset