Specialområde Autisme afholder jævnligt pårørendekurser for pårørende tilknyttet et af vores tilbud.

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Kurset er et sammenhængende forløb og består af fire kursusaftener.