Specialområde Autisme afholder igen pårørendekursus.

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Kurset er et sammenhængende forløb og består af fire kursusaftener:

1. kursusaften, torsdag den 12.09.2019, kl. 17.30-21.00
Grundlæggende autismeforståelse: En aften med oplæg og erfaringsudveksling i relation til det at være pårørende til en autistisk borger.

2. kursusaften, mandag den 23.09.2019, kl. 17.30-21.00
Pårørende og indefra-perspektiv: En aften med Emma Faber, der er autist, og hendes bror, Jacob Faber. Emma og Jakob fortæller om deres opvækst og relation.

3. kursusaften mandag, den 9.10.2019, kl. 17.30-21.00
Rammerne omkring samarbejdet: Servicelovens paragraffer, samt med- og selvbestemmelse - en aften med oplæg om den lovgivning, vi som specialområde er underlagt, v. socialrådgiver Ulla Kjer fra Landsforeningen Autisme. 

4. kursusaften, onsdag den 5.11.2019, kl. 17.30-21.00
Det autistiske perspektiv – Jacobs historie: En aften med oplæg ved Jacob Bager, der selv har Aspergers syndrom. Jacob fortæller om de udfordringer han har oplevet gennem sit liv med denne diagnose. Autister, som du er pårørende til, er velkomne til at deltage denne aften. 

Det er gratis for pårørende til borgere, der bor på ét af Specialområde Autismes tilbud, at deltage i kurset. Vi byder på et lettere traktement og severer kaffe og kage senere på aftenen. 

Tid og sted

Sted: Samsøvej 33, 8382 Hinnerup

Tidspunkt: kl. 17.30-21.00

Tilmelding

Tilmelding foregår senest fredag d. 23. august 2019 til sekretær Lisbeth Bune-Andersen på mail: libune@rm.dk. I bedes venligst skrive, hvem I er pårørende til samt hvilken afdeling, I er tilknyttet.