Her finder du 2019 taksterne for Specialområde Autismes forskellige bo- og beskæftigelsestilbud.

Der kan forekomme tilfælde, hvor Specialområde Autisme og betalingskommune indgår aftale om forhøjede takster.

Læs evt. mere i Rammeaftale 2018 eller opret en anmodning.
 
 

Takster for botilbud 2019

Takster for bostøtttilbud 2019

Takster for Autisme + 2019

Takster for beskæftigelse og uddannelse 2019