Autismepilotuddannelsen strækker sig over ca. 12 måneder og består af syv undervisningsmoduler samt syv dertilhørende implementeringsmoduler.

Uddannelsen består af lige dele undervisning og lige dele implementering. Implementeringen foregår via praksisopgaver og feedback.

Det forventede tidsforbrug på Autismepiloten er ca. 80 timer fordelt på undervisningsdage, praksisopgaver og personlig feedback.

Tilmeld dig her

Modul 1 - Autisme set udefra

Modul 2 - Teorier om autisme

Modul 3 - Grundlag for samarbejde

Modul 4 - Den reflekterende metodiker

Modul 5 - Metoder, så det giver mening

Modul 6 - Indefra perspektiv – set udefra

Modul 7 - Skabe rammer for udvikling