På Autismepiloten formidler vi viden og skaber rum for faglige refleksioner. Formålet er, at flere autistiske mennesker skal opleve at blive mødt af professionelle med indsigt, forståelse og nysgerrighed.

Vi har en ambition om, at Autismepiloten skal gøre en forskel i praksis, og har derfor tilrettelagt uddannelsen, så der under hele forløbet er stort fokus på implementering. 

Individuelle forudsætninger, ressourcer og motivation

Deltagerne bliver under uddannelsen præsenteret for en række teorier, metoder og analyseredskaber, som mellem undervisningsmodulerne sættes i spil i egen praksis via praksisopgaver.

Vores udgangspunkt er, at alle mennesker er forskellige og at indsatsen derfor skal tilrettelægges individuelt med afsæt i det enkelte menneskes forudsætninger, ressourcer og motivation. Vi præsenterer derfor ingen teorier, metoder eller redskaber som værende ultimativt rigtige, men undersøger styrker og svagheder i samarbejde med deltagerne, således de er fagligt rustede til at udvælge relevante metoder og redskaber ift. samarbejde med den enkelte borger.