Autismepilot+ er en overbygning på Autismepilot uddannelsen. På Autismepilot+ kommer du skridtet videre med forskningsbaseret viden om autisme og emner som menneskesyn, komorbiditet og autismeforståelse.

Plusset i Autismepilot+ betyder, at vi på dette forløb også sætter fokus på de omstændigheder og vilkår, som - udover autismen - kan have betydning for den enkelte borgers muligheder, støttebehov og livskvalitet, herunder den høje forekomst at komorbiditet hos målgruppen.

Autismepilot+ er for dig:

  • der har gennemført Autismepiloten og har arbejdet med denne tilgang og redskaber herfra i minimum et år

 

  • der gerne vil gå i dybden med en række selvvalgte emner, som er særligt relevante i dit arbejde

 

  • der gerne vil have lejlighed til med det samme at prøve din nye viden af i hverdagen

 

Få mere at vide om indholdet på modulerne

Synergi: Sammen med andre erfarne autisme-fagpersoner

På kurset møder du andre erfarne autisme-fagpersoner, som også har gennemført Autismepilot uddannelsen. Autismepilot+ er tilrettelagt så der er god mulighed for erfaringsudveksling og faglige drøftelser med udgangspunkt i praksis.

 

Uddannelsens opbygning – 5 moduler med i alt 7 fremmødedage

Autismepilot+ tager samlet ca. 10 måneder at gennemføre. Der er 5 moduler - 3 grundmoduler og 2 valgmoduler - med i alt 7 fremmødedage. Du vil på modulerne opleve en vekselvirkning mellem oplæg, faglige drøftelser, videomateriale og praksisøvelser.

 

Viden skal omsættes i praksis

Viden skal omsættes og give værdi i praksis. Det understøtter vi ved at stille dig praksisopgaver som er udviklet med det formål at omsætte den opnåede viden til praksis. Du arbejder med praksisopgaverne mellem hvert modul og får efterfølgende feedback på disse.