Modul 7 indledes med en refleksion over læring på de forudgående moduler samt en erfaringsudveksling i grupper omkring brugen af de præsenterede metoder og redskaber i egen praksis.

Efterfølgende foregår modulet som gruppearbejde, hvor hver gruppe har en underviser tilknyttet som processtyrer og faglig sparringspartner samt en autistisk medunderviser.

Opgaven er at tilrettelægge en pædagogisk indsats i samarbejde med den autistiske medunderviser, og dermed øve brugen af den pædagogiske procesmodel.

Praksisopgave 7 er at tilrettelægge en pædagogisk indsats til egen praksis ved hjælp af den pædagogiske procesmodel og elementerne fra modul 1-6.