På modul 6 møder deltagerne en autistisk underviser, som med baggrund i egne erfaringer vil formidle et unikt indefra perspektiv med fokus på autisme i sociale kontekster. Vi drøfter samarbejde med professionelle set fra et autistisk synspunkt, og introducerer ”trafiklys-modellen”, som er et redskab til at arbejde systematisk med dette samarbejde. Derudover har vi fokus på energiforvaltning og en simpel ”batterimodel” som redskab til samarbejde omkring dette. 

Praksisopgave 6 er at tilrettelægge en pædagogisk indsats med udgangspunkt i den pædagogiske procesmodel, som dataindsamlingsmetode skal benyttes enten trafiklysmodellen eller batterimodellen. 

Læs om modul 7 her