Modul 5 ligger indholdsmæssigt i naturlig forlængelse af modul 3 og 4, hvor vi har arbejdet struktureret med indsamling af viden om det enkelte menneskes forudsætninger, funktionsniveau med fokus på motivation og ressourcer. På modul 5 introducerer vi en række metoder, der har vist sig virksomme i samarbejdet med autistiske mennesker, herunder både kognitive metoder og metoder / redskaber fra den strukturerede pædagogik. Formålet er, at deltagerne får kendskab til en række metoder og redskaber, og bliver i stand til at reflektere over og begrunde metodevalg ift. det konkrete samarbejde med et autistisk menneske. Vi præsenterer ingen metoder eller redskaber som ”rigtige”, men fokuserer på det vigtige i, at metoden baserer sig på det autistiske menneskes forudsætninger og funktionsniveau. 

 

Praksisopgave 5 er at udarbejde konkrete læringsmål med afsæt i hypoteserne fra praksisopgave 4 samt at tilrettelægge en pædagogisk indsats, herunder at vælge relevant metode til at arbejde med læringsmålet. 

Læs om modul 6 her