Modul 4 tager over, hvor modul 3 slap. Omdrejningspunktet på modul 4 er indsamling af viden om det autistiske menneske – gerne i et samarbejde med vedkommende.

Formålet er at udfordre egne forforståelser og fornemmelser via struktureret vidensindsamling og refleksion over dette, således indsatsen bliver baseret på det enkelte menneskes unikke forudsætninger og funktionsniveau. Vi introducerer og drøfter analyse- og observationsredskaber, og undersøger hvorledes disse kan bruges i samarbejdet med netop den målgruppe deltagerne hver især samarbejder med.

Praksisopgave 4 er at foretage en færdighedsvurdering eller en registrering for – og gerne i samarbejde med – et autistisk menneske. Ud fra denne dataindsamling er opgaven at opstille en eller flere hypoteser omkring den adfærd, der er blevet undersøgt. 

Læs om modul 5 her