Modul 3 er gennemgående et refleksionsmodul med fokus på grundlaget for samarbejdet.

På modulet drøfter vi forskellige perspektiver, som har betydning for det professionelle samarbejde med autistiske mennesker, herunder både lovgivning (særligt Lov om Social Service), FN’s handicapkonvention. Vi drøfter endvidere den professionelle relation med det udgangspunkt, at det er medarbejderens ansvar at skabe grundlag for et velfungerende samarbejde. Vi snakker om en forforståelser, omsorgsforpligtelse og magt. 

Til sidst på modulet stiller vi skarpt på motivation og ressourcer, som er et gennemgående tema på Autismepiloten. Vi introducerer deltagerne for redskaber til at undersøge motivation og ressourcer hos de borgere, de samarbejder med.

Praksisopgave 3 er at udarbejde en motivations- og ressourceundersøgelse for – og gerne i samarbejde med - et autistisk menneske.  

Læs om modul 4 her