På modul 2 stiller vi skarpt på nogle af de bredt anerkendte teorier, der forsøger at forklare autisme.

Inden gennemgang af teorierne diskuterer vi, hvad viden er og hvad vi kan bruge (og ikke bruge) teorier til. Vi gennemgår tre kognitive teorier om autisme: theory of mind, weak central coherence og eksekutive vanskeligheder samt teorien om anderledes sensoriske oplevelser. Derudover giver vi en kort introduktion til andre teorier, herunder teorien om autisme som kontekstblindhed.

Praksisopgave 2 er at foretage og nedskrive en observation og herefter overveje om dele af den observerede adfærd kan forklares vha. de præsenterede teorier. 

 

Læs om modul 3 her