Efter en indledning med fokus på forskellige måder at anskue autisme på, vender vi på modul 1 primært blikket mod psykiatriens syn på autisme. Vi snakker diagnosekriterier, Lorna Wings triade, socialkognitiv udvikling, kognitivt funktionsniveau og berører kort autismens historie. Derudover introducerer vi deltagerne for den pædagogiske procesmodel, som er gennemgående på uddannelsen, og stiller skarpt på vigtigheden af at kunne foretage en observation uden at tolke. 

Praksisopgave 1 er at foretage og nedskrive en observation uden tolkning og efterfølgende overveje om dele af adfærden passer til diagnosekriterierne.

Læs om modul 2 her