Her finder du 2023 taksterne for Specialområde Autismes forskellige bo- og beskæftigelsestilbud.

Der kan forekomme tilfælde, hvor Specialområde Autisme og betalingskommune indgår aftale om forhøjede takster.

Læs evt. mere i Rammeaftale 2021-2022 (link til Viborg Kommunes hjemmeside) eller opret en anmodning
 
 

Takster for botilbud 2023

Takster for bostøttetilbud 2023

Takster for Beskæftigelse & Uddannelse 2023