Her finder du 2021 taksterne for Specialområde Autismes forskellige bo- og beskæftigelsestilbud.

Der kan forekomme tilfælde, hvor Specialområde Autisme og betalingskommune indgår aftale om forhøjede takster.

Læs evt. mere i Rammeaftale 2019-20 (link til Viborg Kommunes hjemmeside) eller opret en anmodning.
 
 

Takster for botilbud 2021

Takster for bostøttetilbud 2021

Takster for Beskæftigelse & Uddannelse 2021