Nordre Fælledvej er et midlertidigt og længerevarende botilbud for borgere fra 18 år med autismespektrumforstyrrelser og eventuel komorbiditet som f.eks. ADHD og angst.

Det forventes, at borgeren bliver bevilget et beskæftigelsestilbud, så beskæftigelse er en del af borgerens struktur.

For en del af Nordre Fælledvejs målgruppe gælder det, at tilbuddet fungerer som udslusningsboliger for de borgere, der på Kollegiet har tillært nogle færdigheder eller delelementer i at bo selv med mindre støtte.

Borgerne på Nordre Fælledvej kan i et vist omfang klare sig selv, men har dog brug for tæt støtte og vejledning i hverdagen og livet generelt.

Tilbuddet er også for borgere, der ikke tidligere har boet på én af Specialområde Autismes afdelinger.

Tilbuddet ligger i Tørring en kilometer fra centrum.

Nordre Fælledvej har to typer af lejligheder. Den ene type består af 11 toværelseslejligheder og otte etværelseslejligheder - begge med eget tekøkken og bad.

Lejliighederne ligger i gåafstand til Specialområde Autismes afdeling, Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, hvor borgerne arbejder.

Målrettet indsats og udvikling


Ud fra borgerens forudsætninger tilrettelægger medarbejderne en pædagogisk indsats for hver enkelt borger på baggrund af Servicelovens §141 handleplan fra kommunen.

Medarbejderne udformer den pædagogiske indsats som individuelle planer, hvor delmålene bliver udarbejdet i samarbejde med borgeren ud fra fem udviklingsområder; bostøtte, personlig udvikling, sundhed/trivsel, fritid og job.

Det pædagogiske mål med botilbuddene er at træne, støtte og vejlede til en velfungerende tilværelse med stadig større selvstændighed og forberedelse til voksenlivet.

Indsatsen er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkeltes behov, forudsætninger kompetencer og ønsker. 

Nordre Fælledvej arbejder tæt sammen med Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed, hvor bostøttetilbuddet i høj grad er med til at støtte op om borgerens uddannelse eller beskæftigelse i forhold til at arbejde med motivation og i forhold til fx morgenmad, hygiejne mv.

Hverdagen har fokus på at træne færdigheder i almindelig daglig levevis.
 
Se afdelingernes takster.

Samarbejdspartnere


Medarbejderne samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der typisk er årlige statusmøder.

Medarbejderne har ligeledes et tæt samarbejde med Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, så der på den måde hele tiden tænkes i helheder i forhold til det tilbud borgeren modtager hos os.

Der er også et samarbejde med psykiater, læger og psykologer.