Virtuel rundtur på afdelingen

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Søren Møllers Gade er et døgntilbud til voksne med autismespektrum-forstyrrelser og komorbiditet som f.eks. ADHD og angst.

Tilbuddet ligger centralt i Randers by og fungerer som opgangsfællesskab, hvor borgeren har egen lejlighed.

Se ydelsesbeskrivelsen for Søren Møllers Gade
Find Søren Møllers Gade i Tilbudsportalen

Fælles for målgruppen er, at borgerne i et vist omfang kan klare sig selv dog med tæt støtte, rådgivning og vejledning. For flere i målgruppen gælder det, at borgerne flytter hjemmefra, når de flytter ind.

Takster

Større selvstændighed og mod til at klare hverdagens opgaver

Støtte til motivation og daglige rutiner

Samarbejde med kommunale sagsbehandlere, jobcenter og sundhedsprofessionelle 

Revideret 15-12-2020