Søren Møllers Gade er et døgntilbud til voksne med autismespektrum-forstyrrelser og komorbiditet som f.eks. ADHD og angst.

Tilbuddet ligger centralt i Randers by og fungerer som opgangsfællesskab, hvor borgeren har egen lejlighed.

Se ydelsesbeskrivelsen for Søren Møllers Gade
Find Søren Møllers Gade i Tilbudsportalen

Fælles for målgruppen er, at borgerne i et vist omfang kan klare sig selv dog med tæt støtte, rådgivning og vejledning. For flere i målgruppen gælder det, at borgerne flytter hjemmefra, når de flytter ind.

Revideret 10-10-2022