Kildegade er et midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme og eventuel komorbiditet.

For målgruppen gælder det, at borgeren typisk kommer direkte fra forældrenes hjem, fra et andet tilbud eller fra egen lejlighed. Kildegade ligger centralt i Horsens by.

Afdelingen indeholder to etager, hvor hver etages fase 1 beboere har fælles køkken og opholdsrum på deres respektive etager. På hver etage er der desuden et større fælles gangareal samt et samtalerum på 1. etage og en kælder til aktiviteter. 

Alle lejligheder har et større vinduesparti mod sydvest og enkelte har egen altan eller udgang til en mindre terasse. 

Fase 1 lejligheder

Fase 1lejlighederne har fælles indgang med en anden beboer - det vil sige et fælles gangareal, hvor der er indgang til de individuelle badeværelser. Der er adgang til fælles køkken med resten af fase 1 beboerne på etagen.  

Fase 2 lejligheder 

Fase 2 lejlighederne har egen indgang, bad og tekøkken. Når man skal flytte fra fase 1 til fase 2, skal man derfor fysisk flytte fra den ene ende af afdelingen til en anden.

Se ydelsesbeskrivelsen for Kildegade
Find Kildegade i Tilbudsportalen

På vej mod egen bolig med kommunal bostøtte

Tilbuddet benytter Specialområde Autismes nyudviklede fasemodel, hvor formålet er, at tilbyde rammer, hvor unge mennesker med autisme udvikler kompetencer, så de på sigt kan flytte i egen bolig med kommunal bostøtte.

Der er i Fasemodellen særligt fokus på selvforståelse, robusthed og medborgerskab. I takt med stigende kompetencer, mestringsstrategier og selvstændighed modtager borgerne en gradvist mindre indgribende indsats.

Fasemodellen består af 4 faser: 

Fase 0: forberedelse

Borgeren bor i hjemkommunen, med mulighed for brobygning til Kildegade.

Fase 1: At flytte hjemmefra

I Fase 1 bor beboeren i egen bolig med bad i Kildegade, hvor der er fællesfaciliteter i nær tilknytning. Det er muligt at modtage høj grad af individuel støtte, og der er døgndækning.  Der arbejdes med ADL og selvforståelse.

Fase 2: Egen lejlighed i bofællesskab

I Fase 2 bor beboeren i egen lejlighed i Kildegade. Det er fortsat muligt at modtage individuel støtte dog i mindre grad end i Fase 1. Der kan ydes støtte til madlavning i lejligheden, så beboerne på sigt skal kan udføre dette.

Fase 3: Egen lejlighed i hjemkommune

I Fase 3 bor borgeren i egen lejlighed med kommunal bostøtte i hjemkommunen.

Det er udelukkende i fasemodellens to midterste faser, borgeren behøver at bo i Horsens. I den indledende og afsluttende fase har borgeren mulighed for, at bo i sin hjemkommune.

Kildegade er et tilbud, der er oprettet på baggrund af en politisk aftale mellem Horsens Kommune og Region Midtjylland om et tættere samarbejde på autismeområdet.

Virtuel rundtur i Kildegade

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.