Seniorhuset er et botilbud til seniorer med autismespektrumforstyrrelser og den første af sin art i Danmark specialdesignet til netop denne målgruppe. Fælles for borgerne er, at de har brug for megen støtte og rådgivning i hverdagen.

Tilbuddet ligger i rolige omgivelser centralt i Hinnerup og består af toværelseslejligheder med køkken og rummelige badeværelser. Seniorhuset er nabo til fire andre afdelinger i Specialområde Autisme.

Målrettet indsats og udvikling

Seniorhuset er et udviklingsprojekt, hvor specialområdet samler den viden og erfaring, medarbejderne har med gruppen af ældre for at kunne målrette en støttende og individuel pædagogik til seniorer.

Vores mål er både at dokumentere den viden, som Seniorhuset afføder, men også løbende samle vores erfaringer om aldring og autisme til glæde for andre. 

Det er struktur og faste, trygge rammer, der danner udgangspunktet for den pædagogiske helhedsindsats, hvor der er fokus på at vedligeholde færdigheder, så den kvalitet, der ligger i for borgeren at løse dagligdags opgaver selvstændigt, bliver opretholdt.

Seniorhuset arbejder tæt sammen med Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

På den måde bliver borgerens dage set som en helhed. Der bliver udbudt et særligt seniortilbud som overgang til en egentlig pensionisttilværelse.

Se afdelingens takster.

Samarbejdspartnere

Seniorhuset samarbejder med de kommunale sagsbehandlere, hvor der er årlige statusmøder og har et tæt samarbejde med Hinnerup Beskæftigelse & Uddannelse.

Ligeledes samarbejder Seniorhuset med de pårørende, en psykiater og diverse samarbejdspartnere i forhold til udviklingsprojektet omkring aldring og autisme.

Se video om Seniorhuset

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.