Tørring Beskæftigelse og Uddannelse

Målet med den pædagogiske indsats over for borgere med autisme er at skabe helhed i deres liv.

Tørring Beskæftigelse og Uddannelse har en lang række muligheder for at tilpasse beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen til den enkelte borger, samt foretage arbejdsmarkedsafklaring.

Stedet består af forskellige værksteder, som arbejder med metal, grafiske serviceopgaver og produktion af kreative håndværk. Derudover er en del af borgerne beskæftiget i kantinen.

Se ydelsesbeskrivelse

Målgruppe

Borgerne kommer fra Kildebo, Overbygård, Kollegiet og Ndr. Fælledvej bor i eget hjem eller hos deres forældre. Alle er diagnosticeret inden for autismespektret.

Tilbuddene tilrettelægges individuelt, så hver enkelt borger har mulighed for støtte til at udvikle sit funktionsniveau og sine kompetencer.

De har individuelle dagsprogrammer, som kan indeholde både beskyttet værkstedsarbejde, eksternt job eller skolegang. Oftest er det en kombination af disse.

Afklaring og uddannelse


En del af borgerne på Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, har behov for at blive arbejdsmarkedsafklarede i forhold til forsørgelse som f.eks. førtidspension eller fleksjob. Denne opgave løses af en jobkoordinator.

Der bliver lavet plan og mål for processen i samarbejde med borgeren og den pågældende kommune. Der kan senere etableres forskellige jobformer eller skabes mulighed for uddannelse.

Tørring Beskæftigelse og Uddannelse tilbyder også at etablere et STU-forløb – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – i samarbejde med UU-vejlederen.

Udvikling og læring


I samarbejde med borgeren er det Tørring Beskæftigelse og Uddannelses opgave at afdække ønsker og drømme. Sammen udvikles der på at tage det næste skridt til målet og give læring i at sætte nye mål.

Processen kan fortsat være på Tørring Beskæftigelse og Uddannelse eller et mindre beskyttet sted.