Autisme+ tilbuddene er individuelle og helhedsorienterede botilbud med fokus på vejledning, udvikling og et meningsfyldt voksenliv til borgere med en vanskelig og kompliceret diagnose indenfor autismespektret kombineret med yderligere komorbiditet som psykiatriske diagnoser, kriminalitets- og misbrugsproblematikker.

Autismeflex

Fleksible løsninger uafhængigt af geografi:

Autismeflex