Specialområde Autisme har i samarbejde med Region Midtjylland og Socialstyrelsen udviklet ”Autismepiloten”, der er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autismespektrumforstyrrelser for voksne.

Uddannelsen er målrettet pædagogiske og socialfaglige medarbejdere, der i deres dagligdag arbejder professionelt med mennesker med autisme.

Autismepædagogik

Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området bliver kursisterne på Autismepiloten undervist i grundlæggende elementer og metoder inden for autismepædagogikken.

Kobling mellem teori og praksis

Et centralt element i Autismepiloten er det kontinuerlige fokus på implementering af pædagogisk teori og metoder. 


Undervejs i uddannelsen arbejder kursisterne med praksisopgaver. På den måde sikrer uddannelsen, at der sker en kvalificeret forankring af den autismespecifikke teori i kursisternes daglige arbejde med mennesker med autisme.

Læs mere om Autismepilotuddannelsen (PDF)

www.autismepilot.dk

Autismepilot for skoleområdet

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontaktinformation

Kursussekretær
Lærke Rosendal Brahe
 Send mail
 Tlf. nr. 7847 6328