Specialområde Autisme har i samarbejde med Region Midtjylland og Socialstyrelsen udviklet ”Autismepiloten”, der er en kompetenceudviklende basisuddannelse om autismespektrumforstyrrelser for voksne.

Uddannelsen er målrettet pædagogiske og socialfaglige medarbejdere, der i deres dagligdag arbejder professionelt med mennesker med autisme.

Autismepædagogik

Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området bliver kursisterne på Autismepiloten undervist i grundlæggende elementer og metoder inden for autismepædagogikken.

Kobling mellem teori og praksis

Et centralt element i Autismepiloten er det kontinuerlige fokus på implementering af pædagogisk teori og metoder.

Undervejs i uddannelsen arbejder kursisterne med praksisopgaver. På den måde sikrer uddannelsen, at der sker en kvalificeret forankring af den autismespecifikke teori i kursisternes daglige arbejde med mennesker med autisme.

Læs mere om Autismepilotuddannelsen her.

Autismepilot for skoleområdet

Kontaktinformation

Kursussekretær

Lærke Rosendal Brahe

 Send mail

 Tlf. nr. 7847 6328