Når du opretter en anmodning, får du flere valgmuligheder. Vi vil derfor gerne hjælpe dig på vej med hvilke valg, du skal vælge i følgende felter:

Målgruppe: Autisme Spektrum Forstyrrelse

Tilbud/Leverandør: Hinnerup Kollegiet
Efter et matchningsmøde tager vi stilling til, hvilket tilbud i det samlede Specialområde Autisme vi kan tilbyde

Tilbudstype: Enten Dagtilbud til over 18 år eller Botilbud til over 18 år. Er borger ikke fyldt 18 år, noteres det i feltet Øvrige bemærkninger

Begrundelse: Skriv bevillingsparagraf samt kort begrundelse

Værgemål: Hvis ja, udfyldes med hvilken type værgemål borger har

Hvis sagsakter ikke kan vedhæftes, kontakt da 7847 6303 eller vores matchningskonsulenter.

Anvend kun Gem midlertidig, hvis du ikke kan gøre sagen færdig samme dag.

Hvis du trykker på Gem midlertidig, vil der komme en besked om, at du skal afvente et svar via jeres sikkermail med et link. Når du vil færdigbehandle din anmodning, skal du anvende dette link og fortsætte behandlingen af din anmodning.

Benyt anmodningsmodulet

Matchning & visitation


Matchningskonsulent

Helle Rødbro

 2173 3431

 E-mail

Matchningskonsulent

Mette Jacobsen

 2036 9095

 E-mail