120 kommune- og regionsansatte og arkitekter var samlet den 24. oktober på Godsbanen i Aarhus til Arkitektursalon arrangeret af Specialområdet Autisme.


Salonen havde fokus på understøttende arkitektur på det psykiatriske og sociale område med oplæg af både Realdanias programchef Per Schulze og seks arkitekter, der præsenterede nogle af de nyeste byggerier inden for netop det psykiatriske og sociale felt.

Salonen summede af livlig debat og stort engagement i forhold til emnet om, hvordan vi med arkitektur kan skabe gode, fysiske rammer, der kan understøtte særligt sårbare borgere i vores samfund.

                  Arkitekt Christian Karlsson, Karlsson Arkitekter, 
                  fortæller om
Psykiatrisygehus Slagelse

                   Arkitekt Flemming Kaas Svendsen, CEBRA,                                      fortæller om Børnehjemmet Villaen i Kerteminde

Hvad tog deltagerne med sig fra Arkitektursalonen? 

Trine Lund, konsulent i SSA Staben, Frederiksberg Kommune:

- Jeg har både opdaget, at der er viden om byggeri til sårbare grupper, men at virkeligheden også er, at vi stadig mangler viden.

Brugerinddragelse er vigtig for at opnå den viden, og nogle senere brugere af byggeriet har brug for en fagperson, der kan fortælle om deres ønsker, hvis de selv har svært ved at udtrykke sig pga. f.eks. handicap.

Derudover at det er vigtigt at have de rette folk på opgaven, når der bygges til sårbare grupper.

Signe Marie Svarrer, arkitekt, LINK Arkitektur:

- Jeg hæftede mig ved arkitekt Mette Wienbergs foredrag, som blandt andet handlede om, at det er vigtigt at have stor åbenhed i brugerinddragelsen. Det kunne man sagtens have snakket mere om.

- Det var godt at snakke om muligheder i udformningen af nybyggerier. Ofte får arkitekten et byggeopdrag fra en kommune, hvor mange ting er låst for eksempel, at beboerens stue eller soveværelse skal se ud på en bestemt måde, eller at alle stuer i et byggeri er ens. Der kunne det være godt at kunne bygge mere varieret.

Michael Henneke, direktør, Tiny House Living: 

- Jeg blev bekræftet i, at det er den rigtige slags boliger jeg bygger, nemlig mobile boliger til det specialiserede socialområde. Desuden tager jeg med mig, at der mangler boliger til seniorer, som gerne vil bo i fællesskaber. Det er en god løsning for at undgå, at ældre bliver ensomme.