Specialområde Autisme afholder igen pårørendekursus.

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Det er gratis for pårørende til borgere, der bor på ét af Specialområde Autismes tilbud, at deltage i kurset.
Vi byder på et lettere traktement kl. 18.15 og serverer kaffe og kage senere på aftenen.

Tilmelding:
Tilmelding foregår senest fredag d. 7.9.2018 til sekretær, Lisbeth Bune-Andersen på: libune@rm.dk.
I bedes venligst skrive, hvem I er pårørende til samt hvilken afdeling, I er tilknyttet.

Se program for kurset