Boostcamp er et nyt, højskolelignende tilbud for unge voksne med autisme, som Specialområde Autisme har udviklet. Camp'en er på 12 dage og målrettet normalt eller højt begavede unge voksne med autisme, som er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Saltvandsindsprøjtning

Camp'en er en saltvandsindsprøjtning, der giver de unge øget selvværd og fornyet tro på, at de kan mestre eget liv. For de unge fungerer camp'en som en kickstart til, at de kommer i gang med uddannelse eller job.

Læs artikler om Boostcamp i Landsforeningen Autismes magasin 

Se folder om Boostcamp

Fokus på medborgerskab og robusthed
Medborgerskab og robusthed er omdrejningspunktet på camp’en, hvor de unge lærer nye strategier til at komme ét skridt nærmere et selvstændigt liv som aktive medborgere.

På camp’en er der højmotiverende linjefag, ligesom der er inspirerende oplæg fra voksne med autisme, der er i arbejde eller under uddannelse. Der er også fælles aktiviteter, som bidrager til, at de unge får udvidet deres sociale netværk.

Vores tilgang til de unge har et individuelt, rehabiliterende afsæt med fokus på de unges ressourcer og drømme. Uddannede pædagoger fra Specialområde Autisme bor sammen med kursisterne på boostcamp'en, hvilket giver mulighed for 1:1 samtaler med en pædagog alt efter deres behov.

Se eksempel på dagsprogram

Camp'ens fag

På camp'en bliver de unge undervist i forskellige fag af dygtige medarbejdere fra Specialområde Autisme. Der er undervisning i:

  • Medborgerskab; viden om rettigheder, forpligtelser, selvbestemmelse og medbestemmelse
  • Robusthed; viden om stresshåndtering og energiforvaltning
  • Kommunikation og netværk; viden om kommunikation og sociale netværk
  • Vejviser; præsentation af mulige indgange til uddannelsessystem og arbejdsliv

Derudover vælger de unge på forhånd, hvilket linjefag de ønsker at deltage i. Til linjefagene er der altid tilknyttet professionelle undervisere. Til boostcamp'en i april er det linjefagene bordrollespil og japansk sprog og kultur, der udbydes.

Bordrollespil
Her spiller kursisterne rollespil. Det planlagte rollespil kan klassificeres som klassisk episk fantasy, og det er sat i et d20-baseret system kaldet "Pathfinder". Kursisterne får viden om spillelederrollen og lærer om forskellige spiltyper og genrer.

Japansk sprog og kultur
Her bliver kursisterne blandt andet introduceret til det japanske skriftsprog og får undervisning i de to alfabeter; hiragana og katakana. Derudover er der introduktion til japansk popkultur som for eksempel manga, animé og cosplay.

Hvad får de unge ud af boostcamp'en?

Vores erfaringer med boostcamp’en er, at de unge under boostcamp’en udvikler deres personlige og sociale kompetencer markant.

Boostcamp’en er Specialområde Autismes løsning på, hvordan vi med en kort, social indsats kan give de unge et meningsfuldt og positivt skub, så de får fornyet tro på, at det godt kan betale sig for dem at give praktik eller uddannelse en chance mere.

Fakta

Varighed:
12 dages ophold

Paragraf:
SEL §104 eller LAB §32

Hvornår i 2018:
April, juni, oktober, november

Hvor:
Kursussted ved Hinnerup

Boform:
Eneværelse med eget bad og toilet

Kontaktinformation

 

Afdelingsleder

Mary Ann Brix

 Send mail

 2496 6971