Dannebrogsgade er et midlertidigt botilbud med et internt aktivitets- og samværstilbud, der er individuelt tilrettelagt til unge voksne med autisme og komorbiditet.

Eksempler på dette er fx selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, OCD, angst, ADHD eller depression.

For særligt at understøtte den enkelte borgers udvikling er der indrettet et pigemiljø for de, som har behov for dette.

En stor del af det pædagogiske arbejde foregår som 1:1 støtte i lejlighederne. Det betyder, at tilbuddet ikke fungerer som et bofællesskab. Der er dog fællesarealer.

Tilbuddet ligger centralt i Viborg og består af lejligheder.  


Målrettet indsats og udvikling

Med udgangspunkt i borgerens forudsætninger og udviklingsprofil tilrettelægger vi en individuel plan for hver enkelt borger på baggrund af Servicelovens § 141 handleplan fra kommunen.

I planen bliver der lagt vægt på at skabe livskvalitet for den enkelte med intensiv psykisk og kognitiv træning. Den individuelle, pædagogiske indsats bliver altid skabt i samarbejde med borgeren ud fra borgerens udviklingsprofil.

Dagligdagen i tilbuddet arbejder målrettet inden for områderne i borgerens udviklingsprofil med henblik på at skabe en positiv udvikling for den enkelte.

Dannebrogsgade har fokus på, at der forud for borgerens indflytning er lagt en individuel plan, hvori der er afstemt forventninger mellem tilbuddet og borgeren.

Planlægningen forud for indflytningen består blandt andet af besøg i hjemmet af medarbejdere fra Dannebrogsgade, ligesom borgeren og dennes pårørende er på besøg i tilbuddet.

Således skal indflytningen i tilbuddet ses som en proces for den enkelte borger fremfor et skarpt skel mellem forældrenes hjem og Dannebrogsgade.

På grund af borgerens kompleksitet er der tale om lange udviklingsforløb, som også inkluderer afklaring omkring uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for den enkelte.

Som følge heraf vil borgeren typisk ikke være i stand til at etablere et stabilt forhold til dagsstruktur eller aktivitetstilbud i begyndelsen. 

Medarbejderne arbejder tværfagligt primært med udgangspunkt i specialpædagogik, men også med inddragelse ergoterapi, ernæringsvejledning og psykologisk specialviden ud fra, hvad der giver fagligt mening i forhold til den enkelte borger.

Se afdelingernes takster.


Samarbejdspartnere
Medarbejderne i tilbuddet har ofte opfølgningsmøder med vores kommunale samarbejdspartnere for eksempel hver tredje eller sjette måned, ligesom det er normalt at have en tæt dialog med kommunerne pr. mail og telefon.

I forhold til vores interne aktivitets- og samværstilbud har medarbejderne et tæt samarbejde med både det lokale jobcenter, STU og alle øvrige uddannelsestilbud i Viborg.

Ligeledes lægger medarbejderne vægt på og prioriterer et tæt og godt samarbejde med de pårørende.

 

Se film om Dannebrogsgade

Fakta

Pladser: 11

Bemanding: 
Døgnbemandet

Paragraf: §107/104

Kontaktinformation


 

Vacant

Helle E. Valentin

 Send mail

 2133 7620                  

Dannebrogsgade

Dannebrogsgade 14-16       

8800 Viborg

 7847 6440

Matchning & visitation


Matchningskonsulent

Helle Rødbro

 2173 3431

 E-mail

Matchningskonsulent

Mette Jacobsen

 2036 9095

 E-mail